Abonnement X-Large

In het XLarge abonnement zijn uiteraard de standaard fiscale werkzaamheden inbegrepen, vanuit de primaire klantbehoefte aan fiscale begeleiding. Ten opzichte van de andere abonnementsvormen zijn de besprekingen, telefoontjes en e-mails over standaard adviesvraagstukken inclusief.

Het uitgangspunt vormt een jaarlijkse fiscale check op de jaarrekening, zodat vanuit de blik op het verleden de juiste actiestappen naar de toekomst kunnen worden gezet. Omdat in de jaarrekening teruggeblikt wordt op het afgelopen jaar en we meer in de actualiteit willen meedenken zijn in het XLarge abonnement alle standaard adviesgesprekken gedurende het jaar inbegrepen. Hieronder valt uiteraard de bespreking van de bevindingen uit de fiscale check en – nog belangrijker – genoeg ruimte voor besprekingen om de actualiteiten of vraagpunten te bespreken. Waar sta je met de onderneming, loopt alles volgens planning, wat zijn de verwachtingen voor de rest van het jaar?

Tijdens Prinsjesdag wordt het Belastingplan voor het volgende jaar gepresenteerd. We houden de ontwikkelingen specifiek voor jouw situatie in de gaten en zetten de voor jou meest relevante veranderingen op een rijtje in onze persoonlijke eindejaarstips. Dus moet er vóór het eind van het jaar nog actie ondernomen worden?

Natuurlijk wil je ook gewoon even kunnen bellen en de vragen tussendoor kunnen stellen, zonder dat de “meter” gelijk gaat lopen. In het XLarge abonnement zijn in principe alle telefoontjes en e-mails tussendoor inbegrepen met betrekking tot standaard fiscale vraagstukken. Tussendoor een kopje koffie drinken kan altijd en is vanzelfsprekend vrijblijvend!

Als vanuit de genoemde standaard fiscale werkzaamheden blijkt dat er aanvullende fiscale werkzaamheden moeten worden verricht, proberen we zoveel mogelijk een vaste prijs per “product” te hanteren. Soms ontkomen we er niet aan om te adviseren op basis van uren maal tarief. De verwachte tijdsbesteding bespreken we van te voren en bij overschrijding trekken we tijdig (vooraf) aan de bel. We geven van de voren een inschatting van de te verwachten tijdsbesteding en gaandeweg houden we de tijdsbesteding nauwlettend in de gaten. Binnen het XLarge abonnement wordt een adviestarief van € 150 per uur gehanteerd.

Pakketten van ZUITS  – kies je eigen ‘Alles-in-1-pakket’!

Niet meer op uurtarief, maar op basis van abonnementen en vaste prijzen.