Abonnement Start-up

In het Start-up pakket zijn de elementaire fiscale werkzaamheden inbegrepen, vanuit de minimale klantbehoefte aan fiscale begeleiding. Zeker voor een start-up is het belangrijk om zo snel mogelijk een fiscaal optimale structuur op te zetten die klaar is voor de toekomst. Hierbij werken we ook samen met andere (zelfstandige) professionals uit ons netwerk, zoals notarissen, advocaten en verzekeringsadviseurs. Hierbij komen ook de nodige standaardovereenkomsten kijken, zoals bij een BV-structuur o.a. een managementovereenkomst, arbeidsovereenkomst directeur-grootaandeelhouder en leningsovereenkomsten. Bij een samenwerkingsvorm kun je denken aan bijvoorbeeld een Vof-contract. Vaak is er ook een investeerder betrokken, waarbij het zinvol is om de voorwaarden tegen het fiscale licht te houden. Zeker in het kader van zekerheden en intellectuele eigendomsrechten.

Het eerste startgesprek is uiteraard inbegrepen en gedurende het jaar zijn nog twee adviesgesprekken inbegrepen. Tussendoor een kopje koffie drinken kan altijd en is vanzelfsprekend vrijblijvend! Tijdens de adviesgesprekken kijken we naar de volgende vragen: Waar sta je met de onderneming, loopt alles volgens planning, wat zijn de verwachtingen voor de rest van het jaar? Zoek je nog partners?

Het uitgangspunt vormt vervolgens een jaarlijkse fiscale check op de jaarrekening, zodat vanuit de blik op het verleden de juiste actiestappen naar de toekomst kunnen worden gezet. Tijdens Prinsjesdag wordt het Belastingplan voor het volgende jaar gepresenteerd. We houden de ontwikkelingen specifiek voor jouw situatie in de gaten en zetten de voor jou meest relevante veranderingen op een rijtje in onze persoonlijke eindejaarstips. Dus moet er vóór het eind van het jaar nog actie ondernomen worden?

Natuurlijk wil je ook gewoon even kunnen bellen of mailen en de vragen tussendoor kunnen stellen, zonder dat de “meter” gelijk gaat lopen. In het Small abonnement reserveren we hiervoor één uur per maand. Dit kan uiteraard de ene maand iets meer zijn en de andere maand minder.

Als vanuit de genoemde elementaire fiscale werkzaamheden blijkt dat er aanvullende fiscale werkzaamheden moeten worden verricht, proberen we zoveel mogelijk een vaste prijs per “product” te hanteren. Soms ontkomen we er niet aan om te adviseren op basis van uren maal tarief. De verwachte tijdsbesteding bespreken we van te voren en bij overschrijding trekken we tijdig (vooraf) aan de bel. We geven van de voren een inschatting van de te verwachten tijdsbesteding en gaandeweg houden we de tijdsbesteding nauwlettend in de gaten. Binnen het Small abonnement wordt een adviestarief van € 125 per uur gehanteerd.

Pakketten van ZUITS  – kies je eigen ‘Alles-in-1-pakket’!

Niet meer op uurtarief, maar op basis van abonnementen en vaste prijzen.